Evrei 11:11

Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.

Psalmul 40:9-11

Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare; iată că nu-mi închid buzele. Tu ştii lucrul acesta, Doamne!Nu ţin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul tău şi mântuirea Ta şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea cea mare.Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, ci bunătatea şi credincioşia Ta mă vor păzi... Continue Reading →

Evrei 10:23

Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.

Psalmul 37:28

Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar sămânţa celor răi este nimicită.

Psalmul 37:3-5

Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie!Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El şi El va lucra!

Evrei 3:6

Dar Hristos este credincios ca Fiu, peste casa lui Dumnezeu. Şi casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea cu care ne lăudăm.

Evrei 3:5

Cât despre Moise, el a fost „credincios în toată casa lui Dumnezeu”, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu.

Psalmul 31:23-24

Iubiţi dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El, căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi şi pedepseşte aspru pe cei mândri!Fiţi tari şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!

Blog at WordPress.com.

Up ↑