Proverbe 19:13

"Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, şi o nevastă gâlcevitoare este ca o streaşină de pe care picură întruna."

Proverbe 18:19

"Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câştigat decât o cetate întărită şicerturile lor sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti."

Proverbe 20:3

"Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere."

Matei 18:15-17

"Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑