Apocalipsa 21:23‭-‬24

Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s-o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este Mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împăraţii pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea.

Psalmul 46:4

Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt.

Blog at WordPress.com.

Up ↑