Iacov 4:2-3

Voi poftiţi şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.

Iacov 3:14-16

Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului.Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.Căci, acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.

Proverbe 25:8

"Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva, la urmă, să nu ştii ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău."

Proverbe 27:20

"Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; şi când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte."

Blog at WordPress.com.

Up ↑