Luca 19:47-48

Isus învăţa în toate zilele pe norod în Templu. Şi preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului căutau să-L omoare, dar nu ştiau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze.

Luca 19:45-46

În urmă, a intrat în Templu şi a început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în el.Şi le-a zis: „Este scris : ‘Casa Mea va fi o casă de rugăciune.’ Dar voi aţi făcut din ea ‘o peşteră de tâlhari’.

Psalmul 27:4

Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de Templul Lui.

Blog at WordPress.com.

Up ↑