2 Samuel 6:5

David şi toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere şi cu ţimbale.

Apocalipsa 15:3-4

Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!
Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”

Apocalipsa 14:3

Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.

Psalmul 65:1-2

Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului! Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre!

Psalmul 57:7

Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare; voi cânta, da, şi voi suna din instrumentele mele.

Psalmul 47:6-7

Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!

Blog at WordPress.com.

Up ↑