Psalmul 65:1-2

Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului! Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre!

Psalmul 57:7

Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare; voi cânta, da, şi voi suna din instrumentele mele.

Psalmul 47:6-7

Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!

Iacov 5:13

Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă!

Psalmul 33:1-3

Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu alăuta cu zece coarde!Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!

Blog at WordPress.com.

Up ↑