Iacov 5:13

Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă!

Psalmul 33:1-3

Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu alăuta cu zece coarde!Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!

Blog at WordPress.com.

Up ↑