1 Ioan 2:14

V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău.

Psalmul 32:8

„Eu, zice Domnul, te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”

Psalmul 27:11

Învaţă-mă, Doamne, calea Ta şi povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmaşilor mei.

Psalmul 26:11-12

Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de mine!Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.

Blog at WordPress.com.

Up ↑