Galateni 5:16-17

Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul, împotriva firii pământeşti; sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Psalmul 43:3

Trimite lumina şi credincioşia Ta ca să mă călăuzească şi să mă ducă la muntele Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale!

Blog at WordPress.com.

Up ↑