Psalmul 117:2

Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi şi credincioşia Lui ţine în veci. Lăudaţi pe Domnul!

Psalmul 115:1

Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!

Psalmul 108:4

Căci mare este bunătatea Ta şi se înalţă mai presus de ceruri, iar credincioşia Ta până la nori.

Psalmul 107:35-36

Tot El preface pustiul în iaz şi pământul uscat, în izvoare de ape.Aşază acolo pe cei flămânzi, şi ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea;

Psalmul 103:11-12

Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El; cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.

Blog at WordPress.com.

Up ↑