Evrei 12:2

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Luca 15:10

Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.

Luca 15:7

Tot aşa, vă spun că va fi mai* multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi, care n-au nevoie de pocăinţă.

Proverbe 23:15-16

“Fiule, dacă-ţi va fi inima înţeleaptă, inima mea se va bucura;
şi lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine.”

Blog at WordPress.com.

Up ↑