Tit 3:5-7

El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem în nădejde moştenitori ai vieţii veşnice.

Ioan 1:33

Eu nu-L cunoşteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: ‘Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.’

Marcu 11:30-33

Botezul lui Ioan venea din cer ori de la oameni? Răspundeţi-Mi!”
Ei însă vorbeau astfel între ei: „Dacă răspundem: ‘Din cer’, va zice: ‘Dar de ce nu l-aţi crezut?’
Şi dacă vom răspunde: ‘De la oameni…’”, se temeau de norod, căci toţi socoteau că Ioan a fost în adevăr un proroc.
Atunci au răspuns lui Isus: „Nu ştim.” Şi Isus le-a zis: „Nici Eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri.”

Marcu 1:4

A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.

Evrei 6:1-3

De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu,
învăţătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi despre judecata veşnică.
Şi vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu.

Luca 12:50

Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, şi cât de mult doresc să se îndeplinească!

Blog at WordPress.com.

Up ↑