Numeri 23:8

Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Cum să defăimez eu pe cel pe care nu-l defăimează Domnul?

Numeri 22:12

Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei şi nici să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat.”

Numeri 22:6

Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat.”

Geneza 27:28‭-‬29

Să-ţi dea Dumnezeu rouă din cer Și grăsimea pământului, Grâu și vin din belșug! Să-ţi fie supuse noroade , Și neamuri să se închine înaintea ta! Să fii stăpânul fraţilor tăi, Și fiii mamei tale să se închine înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema Și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.”

Geneza 27:13

Mama sa i-a zis: „Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine ! Ascultă numai sfatul meu și du-te de adu-mi-i.”

Geneza 8:21

Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui, și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut.

Geneza 5:29

El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat Domnul.”

Geneza 3:14

Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale, să te târăști pe pântece și să mănânci ţărână .

2 Samuel 19:21‭-‬23

Atunci, Abișai, fiul Ţeruiei, a luat cuvântul și a zis: „Nu trebuie oare să moară Șimei pentru că a blestemat pe unsul Domnului?” Dar David a zis: „Ce am eu cu voi, fiii Ţeruiei, și pentru ce vă arătaţi astăzi potrivnicii mei? Astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Nu știu eu că împărăţesc azi peste Israel?” Și împăratul a zis lui Șimei: „Nu vei muri!” Împăratul i-a jurat că nu-l va omorî.

Blog at WordPress.com.

Up ↑