Geneza 39:5

De îndată ce Potifar l-a pus mai-mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif, şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el: fie acasă, fie la câmp.

Geneza 35:9

Dumnezeu S-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram și l-a binecuvântat.

Geneza 33:11

Primește deci darul meu care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi și am de toate.” Astfel a stăruit de el, și Esau a primit.

Geneza 30:27

Laban i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește; văd bine că Domnul m-a binecuvântat din pricina ta;

Geneza 27:28‭-‬29

Să-ţi dea Dumnezeu rouă din cer Și grăsimea pământului, Grâu și vin din belșug! Să-ţi fie supuse noroade , Și neamuri să se închine înaintea ta! Să fii stăpânul fraţilor tăi, Și fiii mamei tale să se închine înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema Și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.”

Geneza 26:24

Domnul i S-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme , căci Eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta și îţi voi înmulţi sămânţa din pricina robului Meu Avraam.”

Geneza 26:12

Isaac a făcut semănături în ţara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat .

Geneza 26:2‭-‬3

Domnul i S-a arătat și i-a zis: „Nu te coborî în Egipt! Rămâi în ţara în care îţi voi spune. Locuiește ca străin în ţara aceasta. Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie și seminţei tale și voi ţine jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avraam.

Geneza 25:11

După moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna Lahai-Roi.

Geneza 24:35

Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămile și măgari.

Blog at WordPress.com.

Up ↑