1 Samuel 2:20-21

Eli a binecuvântat pe Elcana şi pe nevastă-sa şi a zis: „Să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului!” Şi s-au întors acasă.Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată şi a născut trei fii şi două fiice. Şi tânărul Samuel... Continue Reading →

Psalmul 128:3-4

Nevastă-ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.

Filipeni 4:12

Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.

Psalmul 115:17-18

Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii, ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până în veac. Lăudaţi pe Domnul!

Psalmul 84:5-7

Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea!Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

Efeseni 1:3

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

Blog at WordPress.com.

Up ↑