Geneza 48:15-16

A binecuvântat pe Iosif şi a zis: „Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinţii mei Avraam şi Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta,
Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvânteze pe copiii aceştia! Ei să poarte numele meu şi numele părinţilor mei Avraam şi Isaac şi să se înmulţească foarte mult în mijlocul ţării!”

Geneza 48:9

Iosif a răspuns tatălui său: „Sunt fiii mei pe care mi i-a dat Dumnezeu aici.” Israel a zis: „Apropie-i, te rog, de mine, ca să-i binecuvântez.”

Geneza 48:3-4

Iacov a zis lui Iosif: „Dumnezeul cel Atotputernic mi S-a arătat la Luz, în ţara Canaan, şi m-a binecuvântat.
El mi-a zis: ‘Te voi face să creşti, te voi înmulţi şi voi face din tine o ceată de popoare; voi da ţara aceasta seminţei tale după tine, ca s-o stăpânească pentru totdeauna.’

Geneza 39:5

De îndată ce Potifar l-a pus mai-mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif, şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el: fie acasă, fie la câmp.

Geneza 35:9

Dumnezeu S-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram și l-a binecuvântat.

Geneza 33:11

Primește deci darul meu care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi și am de toate.” Astfel a stăruit de el, și Esau a primit.

Geneza 30:27

Laban i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește; văd bine că Domnul m-a binecuvântat din pricina ta;

Geneza 27:28‭-‬29

Să-ţi dea Dumnezeu rouă din cer Și grăsimea pământului, Grâu și vin din belșug! Să-ţi fie supuse noroade , Și neamuri să se închine înaintea ta! Să fii stăpânul fraţilor tăi, Și fiii mamei tale să se închine înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema Și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.”

Geneza 26:24

Domnul i S-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam; nu te teme , căci Eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta și îţi voi înmulţi sămânţa din pricina robului Meu Avraam.”

Geneza 26:12

Isaac a făcut semănături în ţara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat .

Blog at WordPress.com.

Up ↑