Luca 23:11

Irod, cu ostaşii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ şi, după ce şi-a bătut joc de El şi L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat.

Luca 22:63-65

Oamenii care păzeau pe Isus Îl batjocoreau şi-L băteau.L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă şi-L întrebau, zicând: „Proroceşte, cine Te-a lovit?”Şi rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri.

Luca 18:32-33

Căci va fi dat în mâna neamurilor: Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipaşi, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”

Luca 16:14

Şi fariseii care erau iubitori de argint auzeau toate acestea şi-l luau în bătaie de joc.

Neemia 9:26

Totuşi ei s-au răsculat şi s-au răzvrătit împotriva Ta. Au aruncat Legea Ta la spatele lor, au ucis pe prorocii Tăi, care-i rugau fierbinte să se întoarcă la Tine, şi s-au dedat la mari ocări faţă de Tine.

Faptele apostolilor 2:11-13

Cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii „Ce vrea să zică aceasta”Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau „Sunt plini de must!”

Daniel 5:3-4

"Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din Templu, din Casa lui Dumnezeu din Ierusalim, şi au băut din ele împăratul şi mai-marii lui, nevestele şi ţiitoarele lui. Au băut vin şi au lăudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă şi de fier, de lemn şi de piatră."

Blog at WordPress.com.

Up ↑