Iacov 4:11-12

Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă pe fratele său vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască şi să piardă.... Continue Reading →

Proverbe 20:19

"Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse, şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura să nu te amesteci."

Proverbe 11:13

"Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat."

Blog at WordPress.com.

Up ↑