Numeri 1:54

Copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul; aşa au făcut.

Leviticul 26:3-4

Dacă veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini,
vă voi trimite ploi la vreme, pământul îşi va da roadele şi pomii de pe câmp îşi vor da rodul.

Leviticul 25:17

Niciunul dintre voi să nu înşele deci pe aproapele lui şi să te temi de Dumnezeul tău, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

Leviticul 18:30

Păziţi poruncile Mele şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”

Leviticul 18:4-5

Să împliniţi poruncile Mele şi să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul!

Leviticul 9:5

Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise, şi toată adunarea s-a apropiat şi a stat înaintea Domnului.

Leviticul 8:35

Să rămâneţi dar şapte zile la uşa cortului întâlnirii, zi şi noapte, şi să păziţi poruncile Domnului, ca să nu muriţi; căci aşa mi s-a poruncit.”

Exodul 39:42-43

Copiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.
Moise a cercetat toate lucrările şi iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, aşa le făcuseră. Şi Moise i-a binecuvântat.

Exodul 39:32

Astfel au fost isprăvite toate lucrările locaşului cortului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul: aşa au făcut.

Blog at WordPress.com.

Up ↑