Geneza 31:29

Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută : ‘Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov!’

Geneza 31:16

Toată bogăţia pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ţi-a spus Dumnezeu.”

Geneza 31:3

Atunci, Domnul a zis lui Iacov: „Întoarce-te în ţara părinţilor tăi și în locul tău de naștere, și Eu voi fi cu tine.”

Geneza 30:17

Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rămas însărcinată și a născut lui Iacov al cincilea fiu.

Geneza 30:6

Rahela a zis: „Mi-a făcut Dumnezeu dreptate și mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu.” De aceea i-a pus numele Dan (A judecat) .

Geneza 26:5

pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele și legile Mele.”

Geneza 26:2‭-‬3

Domnul i S-a arătat și i-a zis: „Nu te coborî în Egipt! Rămâi în ţara în care îţi voi spune. Locuiește ca străin în ţara aceasta. Eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie și seminţei tale și voi ţine jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avraam.

Geneza 25:21

Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat: nevastă-sa Rebeca a rămas însărcinată.

Geneza 22:16‭-‬18

și a zis: „‘Pe Mine Însumi jur’, zice Domnul, ‘pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, și anume: ca stelele cerului și ca nisipul de pe ţărmul mării, și sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!’”

Blog at WordPress.com.

Up ↑