1 Ioan 5:8

Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor.

Blog at WordPress.com.

Up ↑