Faptele apostolilor 8:12-13

Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeuşi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi, cât şi femei.Chiar Simon a crezut şi, după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filipşi privea cu uimire minunile şi semnele mari care se făceau.

Faptele apostolilor 14:15

„Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună,ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele."

Daniel 3:28

"Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor!"

Faptele apostolilor 5:28

„Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învăţaţi pe norod în Numele acesta Şi voi iată că aţi umplutIerusalimul cu învăţătura voastră şi căutaţi să aruncaţi asupra noastră sângele acelui om.”

Faptele apostolilor 9:27

"Atunci, Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli şi le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, şi cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus."

Blog at WordPress.com.

Up ↑