Ioan 1:1-3

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.El era la început cu Dumnezeu.Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.

Galateni 4:6

Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: „Ava!”, adică „Tată!”

Marcu 12:36-37

Însuşi David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: ‘Domnul a zis Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.»’Deci chiar David Îl numeşte Domn; atunci cum este El fiul lui?” Şi gloata cea mare Îl asculta cu plăcere.

Psalmul 62:10

Nu vă încredeţi în asuprire şi nu vă puneţi nădejdea zadarnică în răpire; când cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele!

Psalmul 62:5-7

Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea!Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.

Faptele apostolilor 8:12-13

Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeuşi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi, cât şi femei.Chiar Simon a crezut şi, după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filipşi privea cu uimire minunile şi semnele mari care se făceau.

Faptele apostolilor 14:15

„Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună,ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele."

Daniel 3:28

"Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor!"

Blog at WordPress.com.

Up ↑