Psalmul 112:5

Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!

Psalmul 107:35-36

Tot El preface pustiul în iaz şi pământul uscat, în izvoare de ape.Aşază acolo pe cei flămânzi, şi ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea;

Blog at WordPress.com.

Up ↑