1 Imparati 22:13-14

Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit aşa: „Iată, că proorocii, într’un glas, proorocesc bine împăratului; să fie dar şi cuvîntul tău ca al fiecăruia din ei! Vesteşte-i bine!“
Mica a răspuns: „Viu este Domnul, că voi vesti ce-mi va spune Domnul.“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: