1 Imparati 15:12-13

A scos din ţară pe sodomiţi, şi a îndepărtat toţi idolii pe cari-i făcuseră părinţii lui.
Şi chiar pe mama sa Maaca n’a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentrucă făcuse un idol Astarteei. Aşa i-a sfărîmat idolul, şi l-a ars în pîrîul Chedron.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: