Geneza 27:28‭-‬29

Să-ţi dea Dumnezeu rouă din cer Și grăsimea pământului, Grâu și vin din belșug! Să-ţi fie supuse noroade , Și neamuri să se închine înaintea ta! Să fii stăpânul fraţilor tăi, Și fiii mamei tale să se închine înaintea ta! Blestemat să fie oricine te va blestema Și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: