2 Samuel 5:23-25

David a întrebat pe Domnul. Şi Domnul a zis: „Să nu te sui, ci ia-i pe la spate şi mergi asupra lor în dreptul duzilor.
Când vei auzi un vuiet de paşi în vârfurile duzilor, atunci să te grăbeşti, căci Domnul merge înaintea ta, ca să bată oştirea filistenilor.”

David a făcut cum îi poruncise Domnul şi a bătut pe filisteni de la Gheba până la Ghezer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: