Psalmul 89:30-34

Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea şi nu vor umbla după poruncile Mele,
dacă vor călca orânduirile Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,
atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua şi nelegiuirile cu lovituri,
dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună;
nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: