Psalmul 65:6-13

El întăreşte munţii prin tăria Lui şi este încins cu putere.
El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor şi zarva popoarelor.
Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale. Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.
Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească:
îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul.
Încununezi anul cu bunătăţile Tale şi paşii Tăi varsă belşugul.
Câmpiile pustiei sunt adăpate şi dealurile sunt încinse cu veselie.
Păşunile se acoperă de oi şi văile se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie şi cântă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: