Evrei 10:28-29

Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.
Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfinţit şi va batjocori pe Duhul harului?

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: