Iacov 3:14-16

Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului.
Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.
Căci, acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: