Iacov 2:10-11

Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de toate.
Căci Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti” a zis şi: „Să nu ucizi.” Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: