Psalmul 33:1-3

Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.
Lăudaţi pe Domnul cu harpa, lăudaţi-L cu alăuta cu zece coarde!
Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: