Luca 22:10-13

El le-a răspuns: „Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieşi înainte un om, ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra
şi spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul îţi zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?»’
Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi Paştele.”
Ei au plecat şi au găsit aşa cum le spusese El. Şi au pregătit Paştele.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: