Psalmul 29:3-9

Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul: Domnul este pe ape mari.
Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.
Glasul Domnului sfărâmă cedrii; Domnul sfărâmă cedrii Libanului,
îi face să sară ca nişte viţei, şi Libanul şi Sirionul sar ca nişte pui de bivoli.
Glasul Domnului face să ţâşnească flăcări de foc,
glasul Domnului face să se cutremure pustia; Domnul face să tremure pustia Cades.
Glasul Domnului face pe cerboaice să nască; El despoaie pădurile; în locaşul Lui totul strigă: „Slavă!”

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: