Luca 20:22-25

Se cuvine să plătim bir Cezarului sau nu?”
Isus le-a priceput viclenia şi le-a răspuns: „Pentru ce Mă ispitiţi?
Arătaţi-Mi un ban . Al cui chip şi ale cui slove sunt scrise pe el?” „Ale Cezarului”, au răspuns ei.
Atunci, El le-a zis: „Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: