Pilda vameşului şi a fariseului.

„Doi oameni s-au suit la Templu să se roage; unul era fariseu şi altul, vameş.
Fariseul stătea în picioare şi a început să se roage în sine astfel: ‘Dumnezeule , Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari, sau chiar ca vameşul acesta.

Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.’

Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer, ci se bătea în piept şi zicea: ‘Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’

Luca 18:10-13

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: