Luca 14:2-4

Şi înaintea Lui era un om bolnav de dropică.

Isus a luat cuvântul şi a zis învăţătorilor Legii şi fariseilor: „Oare* este îngăduit a vindeca în ziua Sabatului sau nu?”

Ei tăceau. Atunci, Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat şi i-a dat drumul.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: