Luca 10:25-27

Un învăţător* al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”

Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?”

El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: