Luca 7:9-10

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.”
Când s-au întors acasă, trimişii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: