Luca 5:33-35

Ei I-au zis: „Ucenicii lui Ioan, ca şi ai fariseilor, postesc des şi fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă şi beau.”
El le-a răspuns: „Oare puteţi face pe nuntaşi să postească în timpul când mirele este cu ei?

Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acele zile.”

<span>%d</span> bloggers like this: