Faptele apostolilor 27:10-11

Si le-a zis: „Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie şi fără multă pagubă,
nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, dar chiar şi pentru vieţile noastre.”
Sutaşul a ascultat mai mult de cârmaci şi de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: