Daniel 3:29

Iată acum porunca pe care o dau Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt dumnezeu care să poată izbăvi ca El.”

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: