Daniel 3:12

Dar sunt nişte iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ţinutului Babilonului,
şi anume Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, oameni care nu ţin seama deloc de tine, împărate.
Ei nu slujesc dumnezeilor tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat tu!”

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: