Daniel 3:28

Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,
care a trimis pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat porunca
împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor!

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: